Overslaan en naar de inhoud gaan

Tot 120 bijkomende vrijwillige overuren in de bouw

Sociaaljuridisch advies
  Steven Imschoot
  26 April 2021
Parket

In het kader van de tijdelijke steunmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie kunnen er tot 30 juni tot 120 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd worden.

Uit deze bepalingen bleek niet duidelijk of ook de bouwsector voor deze tijdelijke steunmaatregel in aanmerking zou komen. De Confederatie heeft de vraag gesteld aan het kabinet van de minister van Werk. En we kregen officieel antwoord dat de bouwondernemingen wel degelijk deze maatregel mogen gebruiken.

De Confederatie Bouw heeft een informatienota en modelbrief opgemaakt over de tijdelijke vrijwillige overuren ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

Download de nota en modelbrief

Naast de uitgebreidere nota met modelbrief, vindt u hieronder een samenvatting:

  • Deze overuren zijn netto. Ze worden uitbetaald tegen 100% zonder overloontoeslag noch inhaalrust en zijn vrijgesteld zowel van sociale bijdragen als fiscaal. In de praktijk betekent dit dat de werknemer zijn volledige brutoloon ontvangt. Dus als de werknemer bijvoorbeeld een uurloon van € 16,50 heeft, dan ontvangt hij € 16,50. Hij zal later niets moeten (terug)betalen aan de fiscus op de bezoldiging van deze uren. Zij zullen overigens in een specifiek vak van de fiscale fiche 281.10 vermeld staan en zullen onder een afzonderlijke code opgenomen worden in de belastingaangifte.

 

  • De maatregel heeft geen invloed op de andere overuren of bijkomende uren KB 213. Deze regelingen bestaan nog steeds en genieten nog steeds een gunstige fiscale behandeling. Ter herinnering: deze gunstige fiscale behandeling is beperkt tot 130 uur per jaar en kan oplopen tot 180 uur per jaar als deze uren gepresteerd worden op een bouwplaats waar de aanwezigheden elektronisch worden geregistreerd (EARS). Deze overuren worden opgenomen onder een andere code in de belastingaangifte en op de fiche 281.10.

 

  • Een nieuw quotum van 120 uur werd toegekend voor het eerste kwartaal 2021. Door de verlenging van de maatregel kan het saldo van de nog niet opgenomen uren overgedragen worden naar het 2de kwartaal 2021.

    Als hij of zij niet het hele saldo van dit contingent heeft opgebruikt op het einde van het tweede kwartaal, dan kan hij of zij deze ongebruikte uren niet overdragen naar de periode die volgt op 30 juni 2021.
    Voorbeeld: Men heeft 30 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd tijdens het eerste kwartaal 2021. Men zal het saldo (90 uur) nog kunnen opgebruiken tijdens het tweede kwartaal.

 

  • Het gaat ten slotte om een bijkomend quotum vrijwillige overuren. De geldende regels voor vrijwillige overuren moeten dus wel degelijk worden nageleefd, namelijk het sluiten van een voorafgaande overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer (zie nota in bijlage). Ook de dagelijkse en wekelijkse grenzen bepaald door deze regeling (max. 11 uur/dag en 50 uur/week) moeten worden nageleefd.

 

  • Concreet geldt de verlenging van de maatregel van de bijkomende vrijwillige overuren voor de cruciale sectoren voor dit tweede kwartaal van 2021. Na 30 juni 2021 zal het niet langer mogelijk zijn deze regeling te gebruiken. De overuren en bijkomende uren KB 213 kunnen daarna echter nog steeds worden gebruikt.

Gerelateerde artikels