Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorwaarden om een "asbestpremie" te krijgen

Milieuadvies en energie
  Steven Imschoot
  19 April 2021
Asbest dak

Wie dak- of zoldervloerisolatie wil plaatsen of een buitenmuur aan de buitenkant laat isoleren én daarbij het asbesthoudende dak of onderdak of de asbesthoudende gevelbekleding laat verwijderen, kan daarvoor sinds 1 januari van dit jaar een verhoogde premie krijgen.

De premieverhoging:

 • bedraagt € 8 per m²,
 • geldt zowel voor woon- als voor niet-woongebouwen
 • en wordt enkel toegekend wanneer de asbestverwijdering door een aannemer gebeurt.

De premie moet worden aangevraagd via Fluvius. Fluvius heeft hierover een brochure opgesteld. Deze brochure vermeldt aan welke voorwaarden je als aannemer moet voldoen en welke gegevens je als aannemer moet aanleveren. De brochure bevat ook het geëigende attest dat je daartoe moet invullen.

Sinds 16 maart 2006 is een koninklijk besluit rond de behandeling van asbest in al zijn vormen en toepassingen van kracht. Dit KB vermeldt de verplichting voor alle bouwvakarbeiders tot het volgen van een gepaste opleiding, als ze sporadisch of regelmatig met asbest in contact komen. Deze opleidingen zijn afhankelijk van de werkzaamheden en frequentie waarmee men met asbest in contact komt.

Contacteer de opleidingsdienst voor meer info

Enkele veelgestelde vragen

Er moet gewerkt worden volgens CVGP OVAM. Wat houdt dat in?

Speciaal voor de dakaannemers heeft OVAM, in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw en de daksector, de code van goede praktijk "Veilig werken met asbestdaken en -gevels" uitgewerkt. Daarin vind je onder meer de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.

Dakaannemers die het asbestcharter ondertekenen, verbinden zich ertoe te werken volgens de code van goede praktijk en profileren zich op die manier als betrouwbare vakmannen voor hun bouwheer of opdrachtgever.

Ik moet de datum van melding bij FOD WASO noteren. Hoe doe ik deze melding?

Je bent als aannemer verplicht om een werf, waarop asbest aanwezig is, vijftien kalenderdagen op voorhand te melden aan twee diensten, waaronder de externe directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van uw provincie.

Voor provincie Oost-Vlaanderen stuurt je hiervoor een mail naar tww.oost-vlaanderen@werk.belgie.be.

De melding dient minstens een beknopte beschrijving te bevatten van:

 1. de ligging van de bouwplaats;
 2. de gebruikte of gehanteerde soorten en hoeveelheden asbest of de beschrijving van het asbest waaraan de werknemers kunnen worden blootgesteld;
 3. de verrichte werkzaamheden en toegepaste procedés (eenvoudige handelingen, couveusezak, hermetische zone);
 4. het aantal betrokken werknemers;
 5. de begindatum van de werken, alsmede de duur ervan;
 6. de maatregelen die zijn genomen om de blootstelling van de werknemers aan asbest te beperken.

Telkens wanneer een verandering in de arbeidsomstandigheden kan leiden tot een aanzienlijke toename van de blootstelling aan asbest, wordt een nieuwe melding gedaan.

Indien de werken langer zouden aanslepen of later beginnen dan oorspronkelijk aangegeven, wordt door TWW Directie Oost-Vlaanderen gevraagd dat dit ook aan hun diensten wordt overgemaakt.

Bij asbestmeldingen (of wijzigingen ervan) wordt door TWW Directie Oost-Vlaanderen geen ontvangstbevestiging gestuurd.

Welke meldingen moeten er gebeuren om in orde te zijn?

Je bent als aannemer verplicht om een werf, waarop asbest aanwezig is, vijftien kalenderdagen op voorhand te melden aan twee diensten:

 1. de externe directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van uw provincie, zie bij vorige vraag  
 2. Het e-loket 30bis van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Opgelet! Ik geval van asbest dienst steeds een werfmelding te gebeuren. Heb je een vraag over de werfmelding? Neem dan zeker contact op met de sociaaljuridische dienst van onze Confederatie Bouw.

Mijn klant vraagt me meer info over asbest. Waar kan ik hem naartoe verwijzen?

OVAM heeft alle info omtrent asbest, zowel voor particulieren als professionals, gebundeld op de website https://ovam.be/omgaan-met-asbest. De aanvraag van de isolatiepremie gebeurt via de website van Fluvius.

De meeste gemeentes hebben ook een loket waar ondersteuning wordt gegeven bij het aanvragen van premies.

Andere interessante websites hierbij zijn onder andere https://www.premiezoeker.be en https://energiesparen.be, en op de websites van de lokale afvalintercommunales.

Hoe kan ik het asbestcharter ondertekenen?

 1. Via de website http://www.asbestcharter.be of via het leden dashboard van de Confederatie Bouw
 2. Vink de voorwaarden van het engagement aan en klik vervolgens op de oranje knop "Teken het charter"
 3. Je vindt nu onderaan de pagina de oranje knop "Download uw charter" waarmee je het charter als pdf kan downloaden

(Foto: © OVAM)

 

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikels