Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke werkloosheid in de bouw omwille van slecht weer

Wanneer arbeiders door het slechte weer niet (meer) kunnen werken, kan de werkgever ze tijdelijk werkloos stellen wegens slecht weer, mits naleving van bepaalde formaliteiten. Gedurende deze periode kunnen zij een uitkering ontvangen van de RVA.

De formaliteiten die je als werkgever moet nakomen hebben onder meer betrekking op de termijn en de kennisgeving aan de RVA.

Naast de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer bestaat er ook een tijdelijke werkloosheid op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken. Zowel voor arbeiders als bedienden.

Lid van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vragen over de tijdelijke werkloosheid? Neem dan gerust contact met ons op.

Ontdek waarvoor je nog zoal een beroep kan doen op onze sociaaljuridische adviseurs

Meer over de sociaaljuridische dienstverlening