Overslaan en naar de inhoud gaan

Cao op de verplichte veiligheidsopleidingen ondertekend

Opleidingen en vorming
  Steven Imschoot
  17 May 2022
Cao op de verplichte veiligheidsopleidingen ondertekend

De sociale partners binnen het Paritair Comité 124 hebben de cao ondertekend in verband met de verplichte veiligheidsopleidingen voor nieuwe werkkrachten in de sector, zoals vastgelegd in het sectoraal akkoord 2021-2022.

Cao op de verplichte veiligheidsopleidingen ondertekend

Wat is een basisveiligheidsopleiding?

Het is een opleiding die bedoeld is om de deelnemers bewust te maken van de risico's waarmee zij op een bouwplaats kunnen worden geconfronteerd. Ook basiskennis van de wettelijke preventieprincipes, de toepassing van aangepaste preventiemaatregelen en het veilig gedrag op een bouwplaats maken deel uit van deze basisveiligheidsopleiding. Deze opleiding moet een totale duur van ten minste 8 uur hebben.

Men maakt een onderscheid tussen bouwplaatsen waar al dan niet een veiligheidscoördinator verplicht is.

  • Voor werven waar een veiligheidscoördinator verplicht is, zal deze opleiding minimum een VCA-basisveiligheid of evenwaardig moeten zijn, gevolgd in een erkend opleidingscentrum. Het preventie-instituut Constructiv werkt aan een lijst met gelijkgestelde vormingen.
  • Voor werven zonder veiligheidscoördinatie, mag de opleiding ook binnen het bedrijf worden gegeven (bv. door de interne preventieadviseur) op basis van een lesinhoud die eveneens door Constructiv wordt uitgewerkt.

Zijn er vrijstellingen mogelijk?

Er zijn inderdaad vrijstellingen voorzien:

  • reeds in het bezit zijn van een geldig VCA- certificaat
  • reeds in het bezit zijn van een door Constructiv afgegeven of gevalideerd getuigschrift waaruit blijkt dat de gevolgde basisveiligheidsopleiding voldoet aan de voorwaarden
  • in de afgelopen 15 jaar ten minste 5 jaar ervaring in de bouwsector hebben
  • reeds een door Constructiv gevalideerde veiligheidsopleiding voor de bouw hebben gevolgd
  • men kan het attest (Constructiv) voorleggen dat men als uitzendkracht een veiligheidsopleiding heeft genoten van ten minste 16u
  • een basisveiligheidsopleiding in een ander EU-land gevolgd hebben die tot een geldig VCA-certificaat heeft geleid

Neem meteen een kijkje in ál onze opleidingen die we op dit moment organiseren. Ben je specifiek op zoek naar een veiligheidsopleiding? Filter dan in het vak "Domein" op veiligheid. Of neem contact met ons op via opleidingenovl@confederatiebouw.be of het nummer 09 244 45 00.

Naar het overzicht opleidingen!

Vanaf wanneer treedt deze cao in werking?

De cao treedt in werking (met terugwerkende kracht) vanaf 1 april 2022. Maar er is een overgangsperiode voorzien van 6 maanden. Wat dus neerkomt op 1 oktober 2022.

Als omwille van praktische problemen het volgen van deze opleiding niet mogelijk blijkt, kan met goedkeuring van de syndicale afvaardiging de termijn nog eens met 6 maanden worden uitgebreid. Indien er in het bedrijf geen syndicale afvaardiging aanwezig is, kan dit ook na melding bij Constructiv. Absolute limietdatum is dus 31 maart 2023.

Nieuwkomers zullen de opleiding moeten gevolgd hebben binnen de maand na het aanvatten van hun bouwjob

Wat met de nieuwkomers?

Nieuwkomers zullen de opleiding moeten gevolgd hebben binnen de maand na het aanvatten van hun bouwjob. Wie in de vakantiemaanden juli of augustus aan de slag gaat, krijgt tot uiterlijk 30 september de tijd om de basisopleiding te volgen.

Wat met andere personen op de werf die geen bouwarbeider (PC 124) zijn?

Voorlopig is de opleidingsverplichting enkel van toepassing zijn op arbeiders van het PC 124 maar het Kabinet van Minister Dermagne werkt volop aan een wijziging van het KB op de Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen. Dat aangepaste KB zal ervoor zorgen dat de nieuwe opleidingsverplichting vanaf het najaar zal gelden voor alle arbeidskrachten die op een werf werken in onroerende staat uitvoeren, zowel voor werknemers als zelfstandigen en zowel voor Belgen als voor gedetacheerden.

Wetswijziging nodig

Voorlopig zal de opleidingsverplichting enkel van toepassing zijn op arbeiders van het PC 124 maar het Kabinet van Minister Dermagne werkt volop aan een wijziging van het KB op de Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen.

Dat aangepaste KB zal ervoor zorgen dat de nieuwe opleidingsverplichting vanaf het najaar zal gelden voor alle arbeidskrachten die op een werf werken in onroerende staat uitvoeren, zowel voor werknemers als zelfstandigen en zowel voor Belgen als voor gedetacheerden. Ambitie die de sociale partners van het PC 124 in ons laatste sectoraal akkoord hadden vastgelegd, maar die er dus pas kan komen na een wetswijziging.

(© Foto: Safety My Priority)

 

Vragen hierover?
Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikels